Diagnostyka – badanie słuchu


BADANIE SŁUCHUUSG ZATOKMIKROSKOPOWANIE USZU

Badanie słuchu ma na celu ocenę jego ubytku. Badanie audiometrem, tzw. audiometria tonalna, pozwala określić próg słyszenia, dzięki czemu można określić rodzaj i stopień upośledzenia słuchu.

Badanie słuchu audiometrem jest bardzo proste i bezbolesne. Lekarz zakłada pacjentowi słuchawki oraz daje mu przycisk, którym badany będzie sygnalizował usłyszane dźwięki. Następnie lekarz podaje do pierwszego ucha ton pomiarowy. Wówczas pacjent ma za zadanie nacisnąć przycisk w momencie, gdy usłyszy jakikolwiek dźwięk. Po każdej odpowiedzi badanego, lekarz zmniejsza głośność, dzięki czemu może zaobserwować ostatni i najcichszy sygnał, słyszany przez pacjenta. Badanie jest przeprowadzane w taki sam sposób dla drugiego ucha.

Badanie słuchu u dzieci przeprowadzane jest za pomocą specjalnego komputera.