Konsultacje dzieci – Niedosłuch


TRZECI MIGDAŁEK NIEDOSŁUCH

U dziecka, które ma niedosłuch należy przede wszystkim wykluczyć przerost trzeciego migdałka.